Bộ sách sơ đồ tư duy- dành cho lớp 3, lớp 4, lớp 5

144,000VND

NXB: Hồng  Đức

bộ sách sơ đồ tư duy giúp các bé thêm yêu môn toán hơn với thiết kế độc đáo, cách trình bày dễ hiểu. nội dung được bám sát nhất với trương trình học, lời giải thích dễ hiểu ngắn gọn.

0912.66.33.44