Danh nhân- vật lý

60,000VND 54,000VND

NXB: Hồng Đức

Khổ sách: 13x205cm

danh nhân vật lý kể về các nhà vật lý như Galile, Michael Faraday, Copernic, Georg Simon Ohm, Isaac Newton…

Danh mục:
0912.66.33.44