Doanh nhân – sinh học

60,000VND 48,000VND

NXB: Hồng Đức

Khổ sách: 13×20,5cm

Danh nhân sinh học kể về các nhà sinh học như: Aristoteles, Hippocrate, Claudius Galen, Johann Mendel, Mulis, Lamac, Miturin, Charles Darwwin…

Danh mục:
0912.66.33.44