Hiểu Trẻ Trước Khi Dạy Trẻ

68,000VND 54,400VND

Hiểu Trẻ Trước Khi Dạy Trẻ

Cơ sở giáo dục trẻ nhỏ chính là gia đình – nơi con trẻ trưởng thành. Nhưng việc giáo dục trong gia đình lại không có phương pháp cố định và càng không có tuyệt đối đúng, sai.

 

 

0912.66.33.44