Từ Điển Anh – Việt, Việt – Anh

98,000VND 88,200VND

Từ Điển Anh – Việt, Việt – Anh
Đặc biệt phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên, hay những người thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh thì việc luôn có bên mình một cuốn từ điển Anh Việt – Việt Anh sẽ rất hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu.

0912.66.33.44