Từ Điển Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam (Dành Cho Học Sinh)

48,000VND 43,200VND

Biên soạn chọn lọc một cách đầy đủ, ngắn gọn, súc tích nhất từ nhiều từ điển Tiếng Việt khác nhau
Tra cứu đơn giản, dễ tìm; các từ được sắp xếp một cách khoa học
Giải nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có ví dụ minh họa; giúp các em học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức

Danh mục:
0912.66.33.44