Từ Điển Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)

60,000VND

NXB: Hồng Đức
Tác giả: Bích Hằng

– Biên soạn chọn lọc một cách đầy đủ, ngắn gọn từ nhiều từ điển Tiếng Việt khác nhau.

– Dễ dàng tra cứu, sắp xếp từ khoa học, hợp lý

– Định nghĩa và ví dụ minh họa gần gũi với đời sống, giúp các em tiếp nhận kiến thức dễ dàng.

0912.66.33.44