Ươm Mầm Trí Tuệ (bộ túi)

60,000VND 54,000VND

Trẻ trong độ tuổi mầm non bắt đầu làm quen với những bài học đầu tiên về những con số, chữ cái, hình khối, so sánh các sự vật… Đây là giai đoạn trẻ cần được cung cấp những bài học hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ.

Phải làm sao cho trẻ vừa nắm bắt nhanh nội dung bài học, vừa tạo được hứng thú cho trẻ tự chủ động tiếp cận những kiến thức mà bài học đề cập, kích thích sự sáng tạo ở trẻ.

0912.66.33.44